Varjokaavan tavoitteet

Varjokaavan tavoitteet

Varjokaavan suunnittelun tavoitteeksi asetettiin ekologisesti mahdollisimman kestävä lisärakentaminen tavalla, jossa ihmisen ja luonnon hyvinvoinnista ei tingitä. Suunnittelualueen rakennettu ympäristö muodostuu neljästä, tiiviistä pienkaupunkimaisesta keskusta-alueesta, jotka sijoittuvat Vantaan Kartanoon, Helsingin Östersundomiin ja Sakarinmäkeen sekä Sipoon Majvikiin. Joukkoliikenne perustuu metroon ja kaupunkirakenne nivoutuu kiinteästi asemien tuntumaan.

Varjokaava-alueen monimuotoinen luonnonmaisema viljelys- ja metsäalueineenn säilytetään laajana vihreänä infrastruktuurina. Alueen omaleimaisuus perustuu rannikolta pohjoiseen ulottuvaan Sipoonkorven kansallispuistoon. Yhtenäinen viheralueverkosto tarjoaa monipuolisia ekosysteemipalveluita. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat haasteet ja nykyiset tulva-alueet huomioimaan tekemällä kaupunkirakenteesta ekologisesti kestävää ja jättämällä ranta-alueet rakentamatta.

Luontojärjestöt eivät vaadi, että alueelle tulee sijoittaa 50 000 asukasta, tai että alueellisen liikenneratkaisun tulisi olla metro. Asukasluku ja joukkoliikenneratkaisu asetettiin kolmen kunnan yhteisen yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman pohjalta, jotta varjokaava olisi vertailukelponen virallisen yleiskaavaluonnoksen kanssa.

Kuva Kati Vierikko