Sipoonkorven kansallispuisto

Sipoonkorven kansallispuisto varjokaavassa

Sipoonkorven kansallispuisto (1 857 ha) perustettiin toukokuun 1. päivä 2011. Nykyinen kansallispuisto muodostuu useammasta metsäalueesta, josta 70 ha sijoittuu suunnittelualueelle.

Östersundomin varjokaavassa varaudutaan kansallispuiston laajentamiseen eräille Helsingin, Vantaan ja valtion omistamille arvokkaille luontoalueille. Kansallispuiston pinta-ala on varjokaava-alueella 980 ha, josta n. 190 ha on jo luonnonsuojelulain mukaan suojeltu ja 355 ha kuuluu Östersundomin Natura-alueeseen. Alueiden liittäminen osaksi kansallispuistoa toteutetaan joko luonnonsuojelulain 22 §:n mukaisella menettelyllä, jolloin alue jää kaupunkien omistukseen tai siten, että alue myydään tai vaihdetaan valtiolle.

 Kansallispuistoon esitetään liitettäväksi (1) Norrbergetin ja (2) Haltingträsk-Lånkärrsbergetin alue. Uuden Porvoontien eteläpuolelta kansallispuistoon ehdotetaan liitettäväksi (3) Länsisalmen Länsimetsät, (4) Mustavuori-Labbackan lehtoalue, Kasabergetin (5) suojellut ja (6) suojelemattomat kallioalueet, (7) Kantarnäsbergetin ydinalue, (8) Talosaaren niemi sekä (9) Östersundomin Natura 2000 lintuvedet.

Tarkemmat perustelut alueiden liittämiseksi kansallispuistoon löytyy varjokaavaselosteen liiteosasta.