Målsättningar

Skuggplanens målsättningar

Skuggplanens målsättningar vad gäller befolkningsmängd och spårtrafik är till utgångspunkterna de samma som i den officiella gemensamma generalplanen. Man vill erbjuda bostäder för 30 – 50 000 nya invånare på området. Kollektivtrafiklösningen för området baserar sig på en metroförbindelse, rutten sträcker sig från Mellungsbacka via Vanda gård till Gumböle och Östersundom i Helsingfors. Dessa målsättningar förverkligas så, att skadorna på områdets natur som förorsakas av byggandet minimeras.

Photo Kati Vierikko