Varjokaavan lähtökohdat

Varjokaava on vaihtoehtoluonnos Östersundomin yhteiselle yleiskaavalle, joka sisältää saman suunnittelualueen kuin virallinen yleiskaava-alue. Varjokaavan tärkeimpänä lähtökohtana on ollut tunnustaa ne alueet, jotka rajataan rakentamisen ulkopuolelle. Rakentaminen osoitetaan alueille, joihin se soveltuu parhaiten huomioiden kohteen ekologiset, kulttuurihistorialliset, liikenteelliset, maisemalliset ja rakennustekniset (kallio- ja maaperän soveltuvuus rakentamiselle) ominaispiirteet.

Varjokaavassa: 

  • Sipoonkorven kansallispuisto ulottuu metsämantereelta rannikon lintuvesille asti
  • Turvataan pääkaupunkiseudun viherkehä ja luonnon ekosysteemipalvelut
  • Alueen luonnonsuojelualueet, ekologiset yhteydet ja muut luonnon arvokohteet on suojeltu
  • Huomioidaan tärkeät lähivirkistysalueet ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet
  • Kunnioitetaan alueen luonnollista maisemarakennetta
  • Rannat ja tulva-alueet jätetään rakentamatta
  • Rakennettu ympäristö on tiivis ja viihtyisä
Kuva Ismo Tuormaa