Varjokaavan mitoitus ja vertailua

Östersundomin varjokaavan kokonaismitoitus

Koko Östersundomin suunnittelualue on pinta-alaltaan 45 km2. Merialueen laajuus on 5,7 km2. Varjokaavaluonnoksessa rakentamisalueita on osoitettu n. 8,6 km2, joista asumiselle 6,1 km2. Varjokaavaluonnoksen mukaisessa mallissa rakennetun alueen asumistiheydeksi tulee 5 800 as/km2 (58 as/ha) ja asuinvaltaisilla alueilla 6 400 as/km2.

Korkealla asumistiheydellä halutaan luoda tiivistä kaupunkirakennetta, joka yhtäältä edistää joukkoliikenteen käyttöä toisaalta säästää luontoalueita rakentamiselta virkistyskäyttöön sekä luonnon monimuotoisuuden ylläpitoa varten. Keskustatoimintojen alueen sekä työpaikka-alueen keskimääräinen tonttitehokkuusluku on et=1–1,5. Lähipalvelujen alueella tonttitehokkuusluku vaihtelee välillä et=0,6–1,2.  Asuntoalueilla tonttitehokkuus luku vaihtelee välillä et=0,2-0,6.

Varjokaavassa tavoiteltu asukasmäärä alueella on maksimissaan 50 000 asukasta. Varjokaavassa asumisen kerrosalatavoite on 1 575 000 k-m2, joka vastaa n. 45 000 uutta asukasta. Varjokaavan työpaikka-alueiden kerrosalatavoite on 330 000 k-m2, joka vastaa n. 8 250 työpaikkaa. Työpaikkojen määrä riippuu paljolti alueelle hakeutuvan toiminnan luonteesta. Kunkin osa-alueen kerrosaloista päätetään asemakaavoituksen yhteydessä.
 Luonnonsuojelualueita kaava-alueella on n. 11,2 km2, josta kansalaisjärjestöjen yhteisen kansallispuistorajauksen osuus on n. 9,8 km2. Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita kaava-alueella on n. 5,8 km2.

Lataa tästä Östersundomin varjokaavan maankäyttövarausten tarkat luvut sekä vertailu virallisen yleiskaavaluonnoksen (pdf).