Linkit ja selvitykset

Varjokaavan linkkilista

Linkit tarjoavat hyödyllistä ja täydentävää tietoa liittyen kestävään kaupunkisuunnitteluun, ilmastonmuutokseen, ekosysteemipalveluihin ja luonnon monimmuotoisuuden suojeluun.

Ekologinen kestävyys kaavoituksessa

Ekologiset yhteydet -seminaarin (11.3.2011) esityskalvot
Luontoarvot kaavoituksessa, ympäristöasiantuntija Heli Jutila, Hämeenlinnan kaupunki (pdf)
Rakentaminen Östersundomin tulva-alueille

Ilmastonmuutos ja ekosysteemipalvelut
Helsingin kaupungin keinot sopeutua ilmastonmuutokseen (pdf)

Luonnonsuojelu ja viheralueet

Uudenmaan piirin kuntametsät –sivut
Ympäristöministeriön kuntien arvokkaat luontokohteet -kampanja

Sipoonkorpi -tietoa

Sipoonkorven, Suomen 36. kansallispuiston kartta (pdf)
Metsähallituksen selvitys kansallispuiston perustamisedellytyksistä (pdf) sammandrag på svenska (pdf)
Luontojärjestöjen esitys Sipoonkorven kansallispuistosta
Ilves, ekologiset yhteydet ja Sipoonkorven kansallispuisto
Pääkaupunkiseudun viherkehä