Etsi

Varjokaavan luonnonsuojelualueet (SL)

Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu tai rauhoitettava luonnonsuojelualue. Varjokaavassa esitetään suojeltavaksi kolmetoista kohdetta. Osa näistä on vanhoja suojelukohteita tai varattu aiemmassa kaavoituksessa suojeltaviksi. Muun kuin kansallispuiston suojelualueiden kokonaispinta-ala on n. 136 ha. Kohteiden yksityiskohtaiset kuvaukset löytyvät varjokaavaselosteen liiteosasta.

 Varjokaavaluonnoksen SL-aluevaraukset

Nro. Kohteen nimi Sijainti  
10 Skutholmenin rantaniityt ja -luhdat Helsinki Karhusaari
11 Svinvikenin rinnelehto Helsinki Karhusaari
12 Stora dammenin purolaakso ja lampi Helsinki Östersundom
13 Långören saari Helsinki Östersundom
14 Knutersintien jalopuumetsikkö Helsinki Östersundom
15 Konungskärin metsäalue Helsinki Östersundom
16 Myllymäen metsäalue Vantaa Länsimäki
17 Länsisalmen metsät Vantaa Länsisalmi
18 Majvikin läntinen metsäalue Sipoo Majvik
19 Katrinemossen Sipoo Majvik
20 Läntinen rantaniitty ja metsäalue Sipoo Granö
21 Svartholmenin luhta- ja metsäalue Sipoo Granö
22 Itäpuolen luhta- ja metsäalue Sipoo Granö