Ett ekologiskt alternativ för den gemensamma planen för Östersundom


Skuggplanen erbjuder alternativ
Helsingfors, Vanda och Sibbo har påbörjat utarbetandet av en gemensam generalplan för de tre kommunerna. Naturskyddsorganisationerna i Helsingfors, Vanda och Sibbo samt Nylands miljövårdsdistrikt utarbetar å sin sida en gemensam skuggplan för området. Målsättningen med skuggplanen är att erbjuda ett alternativ till planeringen av området, och utgångspunkten är områdets natur-, frilufts- och kulturhistoriska värden. I skuggplanen är det ekologi och natur som definierar var man kan och var det lönar sig att bygga. Skuggplanen utarbetas av designbyrå dadadotank.