Principerna

Principerna för skuggplanenSkuggplanen är ett ekologiskt alternativ för den gemensamma generalplanen för Östersundom, och den omfattar samma område som den officiella generalplanen. Den viktigaste målsättningen för skuggplanen har varit att definiera de områden som bör gränsas utanför byggnation. Området som reserveras för byggnation placeras där det bäst lämpar sig då man beaktar planeringsområdets ekologiska, kulturhistoriska, trafik- och landskapsmässiga samt byggnadstekniska (berg- och jordmånens lämplighet för byggnation) möjligheter

  • Nationalparken i Sibbo storskog sträcker sig från skogsområdena till fågelvattnen vid kusten
  • Planeringen bevarar det gröna bältet kring huvudstadsregionen samt tryggar att ekosystemtjänsterna bevaras
  • Naturskyddsområdena, de ekologiska förbindelserna samt övriga värdefulla naturobjekt bevaras
  • I planeringen beaktas viktiga närrekreationsområden samt kulturhistoriskt värdefulla områden
  • Stränder och översvämningsområden lämnas obebyggda
Photo Ismo Tuormaa