Östersundomin kaavaluonnos hyväksyttiin Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnassa

14-03-2011
Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt asettaa Östersundomin yleiskaavaluonnoksen ja siihen liittyvät valmisteluaineistot nähtäville 3.3 kokouksessaan. Vantaan ja Sipoon lautakunnat käsittelevät asiaa lähipäivinä. Seuraavaksi luonnos menee kaupungin/kuntahallituksiin hyväksyttäviksi ja lähtee sen jälkeen lausuntokierrokselle.

Vihreiden jäsen Soninvaara teki muutosesityksen, joka hävisi äänestyksessä 5-2. Muutos esitti rakentamisen vähentämistä Sipoonkorven omakotitaloalueella, ekologisisille yhteyksille ja Natura-alueiden suojavyöhykkeille.