Östersundomin yleiskaavaluonnoksen natura-arviointi on julkaistu

20-03-2013
Östersundomin yleiskaavaluonnoksen natura-arvioinnin tehnyt konsulttitoimisto FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy arvioi rakentamisen aiheuttavan merkittäviä haittavaikutuksia Natura 2000 -alueen lajistolle ja luonnolle, jos kaava toteutetaan hyväksytyn ns. B-luonnoksen pohjalta. Varjokaavan haittavaikutukset jäisivät vähäisiksi.

Natura-arviointi on ladattavissa verkkosivuilta: http://www.hel.fi/hel2/ksv/ostersundom/natura-arviointi_130313.pdf