Östersundomin yhteisen yleiskaavan viranomaisjohtoryhmä tutustui varjokaavaan

07-09-2011

Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteistä yleiskaavaa valmisteleva viranomaisista muodostuva johtoryhmä kutsui Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen ja designtoimisto dadadotankin esittelemään varjokaavan tavoitteita. Keskustelua oli avointa ja paneutui mm. kaupunkirakenteeseen, asumisväljyyteen ja luonnonsuojelullisiin tavoitteisiin.